Speciální manipulátory

Speciální manipulátory. 

Nosnosti a použití dle požadavku. Použití :  od jednoduchých až po složité manipulační problémy.