OR

Konstrukční kancelář  INVENG s.r.o.
Edvarda Beneše 357,
261 01 Příbram VII
 
 
IČ: 24819948          DIČ:CZ24819948
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl C, vložka 177293