Zásobník na sypké materiály

Zásobník na sypké materiály

Technologie zvlhčování popílku pro uládání v pískovně Černic.