Plavení popílku

Plavení popílku

Technologické řešení plavení popílku do laguny v Ostravě.