Lokomotiva Lok4Envi

Projektovali jsme kapotáže, kabinu a vybrané strojní části akumulátorové vlečné lokomotivy Lok4Envi.